삼성전자 애플 제품(아이폰,아이패드) 판매 금지에 실패, 네덜란드 헤이그법원 (10.14)

네덜란드 법원은 삼성의 애플의 아이패드와 아이폰 등 3G를 사용하는 제품의 판매금지요청을 기각했다. 

자세한 내용은 로이터 참조

Rechter weigert Samsung-zaken tegen Apple

 Gepubliceerd: Vrijdag 14 oktober 2011
Auteur: Andreas Udo de Haes

De rechtbank Den Haag heeft de vier kort gedingen afgewezen waarin Samsung om een verkoopverbod van iPhone en iPad vraagt. De partijen moeten verder onderhandelen.

De vier kort gedingen van Samsung, waarin het Koreaanse bedrijf in alle vier de zaken een verkoopverbod op alle iPhones en iPads vorderde, gaan niet door. Volgens de rechtbank Den Haag mag Samsung geen verbod eisen, omdat het licentieaanbod dat Samsung aan Apple deed niet redelijk is te noemen.

Aanbod Samsung niet redelijk

Het aanbod van Samsung valt daarom niet onder de zogenaamde FRAND-voorwaarden, terwijl de patenten van Samsung wél onder die voorwaarden vallen.

De patenten waarop Samsung zich beroept zogenaamd 'standaard-essentieel' zijn, dat wil zeggen onderdeel van een internationaal geaccepteerde standaard, in dit geval 3G en UMTS. Daarop rust de verplichting om andere partijen te allen tijde een licentie te geven onder redelijke voorwaarden. Deze voorwaarden heten  FRAND: Fair, reasonable en non-discriminatory.

Tijdens de zitting versprak de advocaat van Apple zich en flapte eruit dat Samsung voor elk patent 2,4 procent van de kostprijs van een 3G-chip eist aan royalties. Dit was eigenlijk vertrouwelijke informatie.

De rechter vindt dat Samsung veel te veel geld vraagt, en dat is onredelijk. "Gezien het voorgaande moet vooralsnog echter worden geoordeeld dat het door Samsung van Apple gevraagde percentage, zelfs indien niet wordt uitgegaan van een 5% royalty cap, zozeer uit de pas loopt met haar verplichting tot het doen van een FRAND-aanbod, dat daaruit moet worden afgeleid dat Samsung niet werkelijk bereid is een licentie-overeenkomst op FRAND-voorwaarden aan te gaan."

Misbruik van recht

Als Samsung door zou gaan met het eisen van een verbod zou dat waarschijnlijk neerkomen op misbruik. "Nu Samsung ook niet heeft aangegeven dat substantieel lagere vergoedingen bespreekbaar zijn, moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat het inroepen van haar octrooirechten in een bodemprocedure zal worden aangemerkt als misbruik van recht," schrijft de rechtbank.

En dus mag Samsung geen inbreukverbod eisen, "zeker nu de gevolgen van een verbod voor Apple zeer ernstig zouden zijn en de gestelde inbreuk door Samsung al geruime tijd is gedoogd", constateert de magistraat.

Verder onderhandelen

Apple had gesteld dat de FRAND-voorwaarden dusdanig standaard zijn, dat er eigenlijk al een kant en klare overeenkomst is. Maar zover wil de rechter niet gaan. En dus moeten de partijen verder ondehandelen over een redelijke vergoeding voor Apple's gebruik van Samsungs's gepatenteerde 3G-technologieën.

Samsung, Apple of hun advocaten waren nog niet bereikbaar voor commentaar op het vonnis.


헤이그법원은 삼성의 아이폰과 아이패드의 판금을 기각했다. 그리고 당사자들간의 협상을 권고했다.
삼성의 기술사용료 제안은 합리적이지 못하다라는 판단이었다. 삼성의 제안은 FRAND에 합치되지 않는다고 보았다.


약속은 지켜져야 한다 maxandmax_blue
댓글, 0 , 트랙백 , 0

댓글을 남겨주세요

아이폰, 아이패드 'Made in Brazil' 나온다.

 팍스콘 그룹은 애플 아이패드와 아이패드를 빠르면 7월부터 브라질에서 만들 수도 있을 것이라고 브라질 Folha de São Paulo daily가 밝혔다. 본 지에 따르면 대만 팍스콘 그룹들이  Jundiai, São Paulo의 애플 아이폰, 아이패드를 팍스콘 공장에서 만들기위해 향후 5년간 120억달러 투자를 할 예정이라고 밝혔다. 

왜, 브라질일까? 

약속은 지켜져야 한다 maxandmax_blue
댓글, 0 , 트랙백 , 0

댓글을 남겨주세요

애플 3타석 3타수 3안타 비결◆온리 원에 집중하다=잡스는 하나의 성공 요인을 철저히 활용하는 것으로 유명하다. ‘3부작’의 기기와 콘텐트는 제각각이지만 이를 접목시키는 방식은 똑같다. 잡스는 아이튠즈라는 온라인 음원 시장과 아이팟을 연결시켰다. 이 방식은 ‘앱스토어-아이폰’으로 이어졌다.

잡스는 또 동시에 여러 모델을 출시하지 않는다. 단 하나의 제품에 ‘올인’한다. 이 때문에 제품에 대한 주목도와 집중도가 높다. 여기에 잡스 특유의 비밀주의 전략이 더해지면서 효과가 증폭되곤 했다. 그가 업무상의 기밀 유지를 얼마나 중시하는지는 회사 식당에서 자신의 업무에 관해 떠드는 직원을 바로 해고해 버린 데서 잘 나타난다.

◆사용자를 생각한다=잡스는 평소 “내가 갖고 싶은 물건을 만든다”고 강조한다. 이처럼 소비자 입장에서 만드니까 소비자가 편하게 쓸 수 있는 제품 사양(유저인터페이스)이 나온다는 게 전문가들의 중론이다. 매장에서 고객들이 제품을 직접 사용해 볼 수 있게 해 편리성을 체험하게 하는 것도 그의 전략이다.

특히 디자인과 매뉴얼을 최대한 단순하게 만들어 소비자가 질리지 않게 하는 게 그의 재능이다. 단순한 디자인은 어린이와 노인도 고객으로 만든다.

물론 애플 제품도 완벽하진 않다. 출시 초기엔 불완전한 구석이 나온다. 하지만 업그레이드를 통해 완성도를 높여 나갈 수 있다는 게 애플 제품의 특징. 이 때문에 소비자들은 구입 시기와 상관없이 언제나 새 제품과 같은 성능을 누릴 수 있다는 것이다.

또 잡스는 단순한 기기를 파는 게 아니라 사용자가 다양한 경험을 할 수 있는 공간을 제공하려 한다.

아이폰 이용자는 앱스토어를 통해 내려받은 프로그램으로 자신만의 아이폰을 만들 수 있다. 이런 과정에 동화된 소비자는 애플의 단점까지 인간적인 것으로 받아들인다고 한다.

◆계산된 전략=잡스는 비밀에 싸여 있던 제품을 적당한 타이밍에 노출시키는 것으로 유명하다. 미국의 인기 코미디언 스티븐 콜버트는 1월 말 그래미 시상식에서 아이패드를 꺼내 후보자를 호명했다. 아이패드가 출시되기 전이었다. 현지 IT 전문기자들이 아이패드를 먼저 사용해 볼 수 있도록 한 것도 같은 맥락이다. 출시와 동시에 게재된 사용기는 열독률이 높을 수밖에 없다.

때로는 잡스가 직접 ‘깜짝 쇼’를 하기도 한다. 아이패드 출시를 한 달 앞둔 지난달 7일, 잡스는 턱시도 차림으로 아카데미 시상식에 나타났다. 평소 검은 티셔츠에 청바지 차림과는 전혀 다른 모습이었다. 자신과 제품에 대한 대중의 관심을 붙잡는 데 성공했다.

잡스는 또 콘텐트로 얻을 수 있는 수익의 대부분을 개발자에게 돌려주고 있다. 이로써 소비자는 저렴한 비용으로 콘텐트를 이용하고, 개발자는 수익을 바탕으로 더 많은 콘텐트를 생산하는 선순환 구조를 만들었다.
약속은 지켜져야 한다 maxandmax_blue
태그 : 애플
주절주절 2010. 4. 7. 22:31
댓글, 0 , 트랙백 , 0

댓글을 남겨주세요